Logo

 

 

Programul Operational Regional 2007-2013
Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”
Domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”

 

Profi Beton – baza constructiilor durabile la standarde europene

Cod  SMIS 1794

 

Beneficiar

SC PROFI BETON SRL

"Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitaţi www.fonduri-ue.ro"

Date generale | Obiective | Indicatori | Rezultate

 

OBIECTIVE

Obiectiv general:

Creşterea capacităţii de lucru , a competitivităţii, productivităţii şi calităţii activităţilor principale realizate de SC PROFI BETON SRL în fabricarea betonului destinat construcţiilor

Obiective specifice:

1. Dezvoltarea activităţii de producţie prin dotarea firmei cu utilaje şi echipamente tehnologice moderne, conforme cu standardele UE

2. Abordarea de noi pieţe de desfacere

3. Implementarea unui sistem informatic modern în cadrul societăţii

Regio Vest footer