Logo

 

 

Programul Operational Regional 2007-2013
Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”
Domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”

 

Profi Beton – baza constructiilor durabile la standarde europene

Cod  SMIS 1794

 

Beneficiar

SC PROFI BETON SRL

"Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitaţi www.fonduri-ue.ro"

Date generale | Obiective | Indicatori | Rezultate

 

INDICATORI

Indicator

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare

Numărul de locuri de muncă permanente nou create în cadrul        microîntreprinderii, din care:

-       pentru femei                                                                                                     

-       pentru bărbaţi                                                

6

 

1

5

Valoare  utilaje şi echipamente tehnologice noi achizitionate (Euro)

277151

Valoare echipamente IT noi achizitionate (Euro)

1190

Număr statii (centrale) noi beton instalate

1

Volum de beton produs suplimentar (m3)/staţie nouă beton

11000

Număr de filtre poluare programabile instalate/centrală beton

4

Regio Vest footer